Kukuh Setiawan. Gambar tema oleh centauria. Diberdayakan oleh Blogger.

Senin, 19 Oktober 2015

bidang angkutan dan terminal

KABID Angkutan dan Terminal


DRS.H.YAYAN HERYANA, M. Si
NIP. 19650311 199009 1 002

(1) UPT Pengelolaan Terminal mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan di bidang pengelolaan dan penataan terminal.
(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, UPT Pengelolaan Terminal mempunyai fungsi :
a. penyusunan rencana dan teknis operasional pelaksanaan peningkatan
dan pengembangan pengelolaan terminal;
b. pelaksanaan operasioanal pengelolaan, pemerliharaan, keamanan dan
ketertiban terminal;
c. pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan
d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan
kegiatan pengelolaan terminal.

KASI BINA Angkutan

ENDAR TRIWIDIYANTO,AMD LLAJ,S.SOS, M.Si
NIP. 19650529 198903 1 011
  1. Seksi Bina angkutan dipimpin oleh seorang Kepala seksi.
  2. Kepala Seksi Bina Angkutan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagaian tugas Bidang Angkutan dan Terminal lingkup bina angkutan.
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2), Kepala Seksi Bina Angkutan mempunyai fungsi :
  • Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup bina angkutan.
  • Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup bina angkutan.
  • Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup bina angkutan.

KASI Tata Teknik TerminalTidak ada komentar:
Write komentar

statistics

Translate

Contact Us

Nama

Email *

Pesan *